Όλες οι λειτουργίες για την ασφάλεια σε μια εφαρμογή!!
 
To Virtual αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση συνδυάζοντας λειτουργίες συναγερμού, βιντεο-επιτήρησης, έλεγχου πρόσβασης και αυτοματισμού.
 
Ο Αμερικάνικος κατασκευαστής συστημάτων ασφαλείας DMP (Digital Monitoring Products) πέρα από το κατασκευαστικό κομμάτι και την τεχνική υποστήριξη αυτού, έχει επενδύσει αρκετά στον τομέα των δικτύων, του monitoring και στο software development.Mέσω του application Virtual keypad το οποίο αποτελεί μια πρωτοποριακή και ολοκληρωμένη λύση στον τομέα του security έχει καταφέρει να συνδυάσει το κομμάτι του συναγερμού μαζί με την επιτήρηση, τον έλεγχο πρόσβασης και τους αυτοματισμούς.
 
Με την τεχνολογία Easyconnect επιτυγχάνεται η απομακρυσμένη και κρυπτογραφημένη πρόσβαση του χρήστη στο σύστημα ασφαλείας του μέσω του cloud SecureComWireless, χωρίς τη χρήση σταθερής IP ή DNS server. Ο χρήστης εκτός από τη διαχείριση του συστήματος του, μπορεί να λαμβάνει ειδοποιήσεις PUSH NOTIFICATION για οποιοδήποτε συμβάν. Η εφαρμογή virtual keypad μπορεί να υποστηρίξει έως δώδεκα ΙP κάμερες της DMP όπως και 12 αναλογικές κάμερες.
 
Μέσω του SecurecomWireless υπάρχουν ένα σύνολο από επιλογές δίνοντας αρκετές δυνατότητες στον χρήστη.
 
Τέλος το κομμάτι που συμπληρώνει το πάζλ του integration της DMP είναι ο έλεγχος πρόσβασης και οι αυτοματισμοί. Ο χρήστης δύναται απομακρυσμένα, να ξεκλειδώσει ή να δώσει πρόσβαση σε μια θύρα όπως και να την κλειδώσει. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει και να απενεργοποιήσει εξόδους καθώς και να ρυθμίσει χρονοπρογράμματα για χρήστες, θύρες, εξόδους και οπλισμούς/αφοπλισμούς.
Καταλήγοντας, με βάση τον συνδυασμό των προαναφερθέντων υπηρεσιών μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η DMP μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου καταναλωτή ο οποίος επιθυμεί απομακρυσμένη πρόσβαση και διαχείριση του συστήματος ασφαλείας του αλλά και ταυτόχρονα την επιτήρηση του χώρου του μέσω μιας εφαρμογής.
Source: securitymanager.gr